இந்த சீக்ரெட்ட யார்கிட்டையும் சொல்லாதீங்க Amazing Google Chrome Tricks

January 26, 2021

>> Mystic Messenger Hack <<

இவ்வளோ நாள் இது தெரியாம போச்சே !! Amazing Google, Chrome Tricks

Codes to play Dino Game in Google :

»
Runner.instance_.playingIntro = true
Runner.instance_.playingIntro = false
Runner.instance_.gameOver = function(){};
Runner.instance_.setSpeed (100);

Music Credits :
Ikson – Lights (Vlog No Copyright Music)
Music promoted by Vlog No Copyright Music.
Video

Welcome To Minutes Mystery. The World OF Mystery Videos. This Is the Final Destination Of Funny Facts, Strange Facts, unknown Facts, Mystery Facts. Hope You Will Enjoy Our Videos.

>> Mystic Messenger Hack <<