Cách cài Mystic Messenger bản việt hóa demo patch 4 ngày đầu Casual Story Chỉ dành cho Android

July 19, 2019

>> Mystic Messenger Hack <<

Download patch việt hóa tạ

LƯU Ý: PATCH NÀY CHỈ LÀ DEMO CHỨA VIỆT HÓA CHO 4 NGÀY ĐẦU CỦA CASUAL STORY! Không phải bản chính thức & hoàn chỉnh nhé.

>> Mystic Messenger Hack <<